Portem uns quants anys escoltant contínuament que la formació professional (FP) ha d’evolucionar cap al sistema dual a l’alemanya. Les característiques del nostre sector productiu ho permeten?

Source: Formació professional ‘a l’alemanya’: cauteles i propostes en el cas espanyol

Comparteix: